KÜTÜPHANE

Videolar

Akademik Yayınlarımız 2019

Tüm Yayınlar
ProQuest Yazar Çalıştayı
Web of Science Yazar Çalıştayı
Scopus Yazar Çalıştayı
ProQuest Veri Tabanı Eğitimi
Taylor & Francis Veri Tabanı Eğitimi
Ovid Veri Tabanı Eğitimi
Emerald Veri Tabanı Eğitimi
IEEE Xplore Veri Tabanı Eğitimi
Wiley Veri Tabanı Eğitimi
JSTOR Veri Tabanı Eğitimi
Elsevier - Sciencedirect Veri Tabanı Eğitimi
Turnitin ve iThenticate Programlarının Kullanımı
Scopus | Hesap Oluşturma, Tarama İpuçları
Web of Science | Hesap Oluşturma, Tarama İpuçları
DynaMed Veri Tabanı Eğitimi
UpToDate & Lexicomp Veri Tabanı Eğitimi
Web of Science - Hesap Oluşturma ve Kullanım Videosu
Scopus - Hesap Oluşturma ve Kullanım Videosu
MEDLINE® Complete Veritabanı Eğitimi