KÜTÜPHANE

Kütüphane Kuralları

 • Kütüphane üyelerinin, kütüphaneye girerken üniversite kimlik kartlarını yanlarında taşımaları ve sorulduğunda göstermeleri gereklidir.
 • Kütüphaneye ağzı açık içecekle girilmesi ve yiyecek getirilmesi, kütüphanede tütün mamullerinin içilmesi yasaktır.
 • Kütüphane içinde cep telefonu ile konuşulması yasaktır.
 • Kütüphane kullanıcıları, yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdür. Kütüphane salonunda meydana gelebilecek olası çalınma ve kaybolma olaylarında kütüphane yönetimi sorumlu tutulamaz.
 • Kütüphane yönetiminden izinsiz kütüphane içerisinde kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri cihazlarla çekim yapmak yasaktır.
 • Kütüphane ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
 • Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane kaynaklarının kütüphane personelinden izinsiz olarak dışarıya çıkartılması yasaktır. Kütüphaneden çıkarılacak her bir materyalin ödünç alma işleminin yapılması zorunludur. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanmaktadır. İkaz sesi işitildiğinde görevliye yardımcı olmak gereklidir.
 • Ödünç aldığı kaynakları zamanında iade etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
 • Kullanıcılar kütüphaneye açılış saatinden önce giremezler ve kapanış saatinde de kütüphaneden çıkmaları beklenmektedir. Kapanış saatine 15 dakika kala kütüphane otomasyon sistemi kapandığı için ödünç işlemleri yapılamaz ve tüm kullanıcıların çıkması sağlanır.
 • Kütüphane yetkilisi acil durum halinde kullanıcıların kütüphaneden çıkmalarını isteyebilir.
 • Kütüphane materyalini kaybeden veya zarar verenler yenisini temin etmek zorundadır.
 • Kullanıcılar kütüphane personeline ait araç-gereçleri izinsiz kullanamazlar.
 • Kullanıcılar yayınların tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar, telif haklarına mutlaka uymak zorunludur.
 • Kullanıcılar kütüphane ile ilgili problemlerini, görüş ve önerilerini kütüphane personeline bildirerek taleplerini iletebilirler. Ancak yazılı olarak yapılmayan talepler resmi nitelik taşımaz.
 • Kütüphane yönetimi, kütüphane içinde meydana gelmesi olası disiplinsiz davranışlarda, kitap ve kütüphane kaynaklarına yönelik yıpratıcı uygulamalarda ve yukarıda belirtilen kuralların işleyişine aykırı hallerde; ilgili kişiler hakkında tutanak tutar. Bu durumda kullanıcıların kütüphane kullanım hakları kısıtlanabilir.