KÜTÜPHANE

Genel Kütüphane Kuralları

Genel Kütüphane Kuralları

 • Kütüphane kaynak ve hizmetlerinden İstinye Üniversitesi mensupları yararlanabilmektedir.
 • Kütüphane koleksiyonu elektronik güvenlik sistemi ve manyetik kapı kontrol sistemiyle korunmaktadır. Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır. Gerekli durumlarda, kütüphane görevlisi üzerinizi arayabilir ve çantanıza bakabilir.
 • Kütüphane işlemlerinde ve istendiğinde “İstinye Üniversitesi Kimlik Kartı”nın gösterilmesi zorunludur.
 • İSÜ kimlik kartı olmayan kişilere kaynaklar ödünç verilmez.
 • Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 • Kütüphane içinde su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.
 • Kütüphaneye girerken cep telefonu sessiz moda alınmalı, içeride telefonla konuşulmamalı, telefon konuşmaları kütüphane dışında yapılmalıdır.
 • Kütüphane kullanıcıları çalışma salonlarında ve grup çalışma odalarında sessiz olmalı, diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
 • Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereği izin almadan Kütüphane içinde kamera, fotoğraf makinesi ve benzeri cihazlarla çekim yapılmamalıdır.
 • Kullanıcılar Kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanmamalı ve Kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştirmemelidir.
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar.
 • Zamanında iade edilmeyen yayınlar için günlük gecikme cezası bir (1) TL. uygulanır. Geciken kaynaklar için Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden, kullanıcılara düzenli olarak hatırlatma e-postası gönderilir.
 • Hatırlatma e-postası gönderilmemiş olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • Kullanıcının ödünç aldığı bir yayını kaybetmesi ya da yayına zarar vermesi halinde (zarar verilen yayınla birlikte) yayının (orijinal basım olmak kaydıyla) yenisini alarak kütüphaneye iade etmesi gerekir.
 • Kütüphane gerekli durumlarda ödünç verilen yayın/yayınların belirtilen süreden daha önce iade edilmesini talep edebilir.
 • Kullanıcılar internet kullanımı sırasında yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmelidirler.
 • İstinye Üniversitesi ile ilişiğini kesilecek olan Üniversite personeli ve öğrencileri üzerlerinde ödünç alınmış yayın ve Kütüphane cezası olmadığını belgelemek durumundadırlar.
 • Kütüphane iade tarihi, gecikme, gecikme borçları ve ayırtılan materyalin alınması gibi bilgilendirici notları kullanıcıların kurumsal e-postalarına (@istinye.edu.tr @isu.edu.tr @stu.istinye.edu.tr) göndermektedir. Kullanıcıların kurumsal e-postaları kontrol etmesi sorumluluklarıdır.

Yasal Kullanım

Kütüphanede hizmete sunulan kaynakların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

Ödünç Verme

İstinye Üniversitesi’nin akademik personeli, idari personeli ve öğrencileri Kütüphaneden ödünç yayın alabilirler. Kütüphane kullanıcılarının ödünç alma hakları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kullanıcı Kitap (Adet) Süre (Gün) Uzatma
Akademik Personel 10 30 3
İdari Personel 10 30 3
Doktora Öğrencisi 10 30 3
Yüksek Lisans Öğrencisi 5 30 3
Lisans - Önlisans Öğrencisi 3 15 3

 

İstinye Üniversitesi Kütüphanesi ödünç verdiği herhangi bir yayının yukarıda belirtilen sürelerden daha önce iade edilmesini talep edebilir.

Uzatma

 • Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmamışsa, ödünç alma süresi uzatılabilir. Bir materyalin ödünç süresi Kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcı tarafından üç (3) kere uzatılabilir.
 • İade tarihini uzatma işlemi telefonla yapılmamaktadır.
 • Başka okuyucular tarafından istenmediği sürece, Reserve kitaplar hariç tüm kitapların süresi uzatılabilir.
 • Her kullanıcı kütüphaneye getirdiği materyalin uzatma işlemini Bilgi Masası’nda kendi yaptırmalıdır.

Ayırtma

Başkası tarafından ödünç alınmış bir materyali, ödünç almak isteyen kullanıcı, internet üzerinden kütüphane web sayfasına erişerek ya da kütüphaneye gelip Bilgi Masası’ndan kendi adına ayırtabilir. Ayırtılmış materyalin ödünç verilmesi, materyali ödünç alan kullanıcının materyali iade tarihine bağlıdır. İlk ödünç alan kullanıcı, materyali sürenin sonunda veya daha önce getirebilir. Ancak bazı nedenlerden dolayı kullanıcı ayırtılmış materyali iade etmez ise kütüphane sorumlu tutulamaz. Ayırtılmış materyal iade edildiğinde sıradaki kullanıcıya materyalin kendisi için bekletildiğini ve alabileceğini bildiren e-posta gönderilir. Kütüphaneye dönen ayırtılmış materyal üç (3) gün içerisinde Bilgi Masası’ndan alınmalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan materyaller raflara yerleştirilir.

Gecikme Cezaları

 • İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen materyallere gecikme cezası uygulanır. İki saat ödünç verilen Reserve materyalleri için gecikilen her saate gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası kütüphanenin açık olduğu günler için uygulanır. Resmi tatiller ve kütüphanenin kapalı olduğu diğer günler için ceza alınmaz.
 • Bütün kütüphane materyalleri için gecikme cezası uygulanır.
 • Üzerinde gecikmiş kitap olan ya da gecikme cezasını ödemeyen kullanıcılara yeni kitap verilmez.
 • Gecikme cezaları iptal edilemez. Gecikme cezasının iptali veya ertelenmesi konusunda Bilgi Masası’nda görevli personelin veya diğer kütüphane personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.

Raftaki Yerinde Bulunmayan Materyaller

Materyal başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmadığı halde raftaki yerinde yoksa Bilgi Masası’ndan yardım istenir. Materyal bulunduğunda, okuyucuya haber verilerek 3 gün Bilgi Masası’nda bekletilir.

Kütüphane Elektronik Kaynaklarının Kullanılması

İstinye Üniversitesi mensupları lisans anlaşmaları gereği elektronik kaynaklara uzaktan erişim hakkına sahiptir.

Kullanıcıların Sorumlulukları

 • Ödünç alınan materyalin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • İstinye Üniversitesi kimlik kartları sahibinden başka kişiler tarafından kütüphane işlemlerinde kullanılamaz.
 • Teknik veya başka bir nedenle kütüphane iade tarihini elektronik postayla hatırlatamazsa kütüphane sorumlu tutulamaz. Ödünç alınan materyalleri zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Ödünç alınan materyalin kayıp olmasının ya da hasar görmesinin sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • Kütüphane KVKK gereği kurumsal e-posta üzerinden bilgilendirme yapmaktadır. Kullanıcılar kurumsal e-postalarını takip etmekle sorumludur. Ulaşmayan postalardan kütüphane sorumlu değildir.
 • Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir gerekçe değildir.
 • Ödünç verilen materyalin zamanında iade edilmediği, kütüphane materyallerine zarar verildiği, kaybedilmiş veya hasar verilmiş materyalin yerine yenisinin teslim edilmediği ve diğer kütüphane kurallarına uyulmadığı durumlarda kullanıcı ödünç materyal alma hakkını kaybedecektir. Zararları karşılayan ve sebep olduğu sorunları çözen kullanıcı ödünç alma haklarına yeniden sahip olur.

İlişik Kesme

 • İstinye Üniversitesi’nden ayrılan akademik ve idari personelin, kütüphaneden ödünç aldığı materyalleri iade etmeden ilişik kesme işlemleri tamamlanamaz. 
 • Kütüphaneye kitap ve para borcu olan öğrencilerin, her dönemde yaptırması gereken kayıt yenileme işlemleri yapılmaz, ilişik kesme belgeleri verilmez.

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti Kuralları

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti (ILL) İstinye Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda bulunmayan kitap, makale, kitap bölümü ve tezleri diğer kütüphanelerden ödünç almayı sağlayan bir hizmettir.


İstinye Üniversitesi Mensuplarının Yararlanma Koşulları

 • Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti (ILL)’nden akademik personel, doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencileri yararlanır.
Akademik Personel Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
İdari Personel Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
Doktora Öğrencisi Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
Yüksek Lisans Öğrencisi Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
Lisans Öğrencisi Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
Ön Lisans Öğrencisi Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
 1.  
 • İstekler Kütüphane web sayfasındaki “ILL İstek Formu” doldurularak yapılır.
 • ILL yolu ile sadece kitap, kitap bölümü, makale ve tez türündeki materyaller sağlanır.
 • Kullanıcı bir seferde en fazla beş (5) kaynak isteğinde bulunabilir.
 • Şehir dışındaki kütüphanelerde bulunan kitapların kütüphaneye geliş süresi en az üç (3) gündür. Geliş süresi, istenen  tarihte kitabın rafta bulunma durumuna, ödünç veren kütüphanenin ILL politikasına ve postada geçen zamana göre  değişiklik gösterebilir.
 • Makale ve doküman istekleri, kaynağın mevcut olduğu kütüphaneden fotokopi yolu ile ya da elektronik ortamda PDF olarak sağlanır.
 • İstekte bulunan kişi, isteğinin kütüphaneye ulaştığı bilgisi verildikten sonra en geç üç (3) gün içerisinde İstinye Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne bizzat gelerek, İSÜ kimlik kartını gösterir, kaynağı teslim alır ve zamanında iade eder.
 • ILL ile sağlanan kitapların ödünç alınma süresi sağlayıcı Üniversite Kütüphanesinin ödünç verme kurallarına bağlı olarak belirlenmektedir.
 • İstekte bulunan kişi, ödünç alınan kaynağı telif hakkı yasasını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder.
 • Ödünç alınan kitabın süresinin uzatılması için, iade tarihinden beş (5) gün önce bkd.ill@istinye.edu.tr e-posta adresine bilgi verilmesi gerekmektedir. Uzatma süresi ve sayısı, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin ILL politikasına göre değişiklik gösterir.
 • İstekte bulunan kişi, Vadi Merkez Kütüphanesi Bilgi Masası’na gelen kitabı üç (3) gün içerisinde ödünç almaz ise aynı kitap için tekrar istekte bulunamaz.
 • Ödünç alınan kitabın istekte bulunan kişiye teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya zamanında getirilmemesi durumunda, sorumluluk istekte bulunan kişiye aittir. Bu durumda kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • Sağlayıcı kütüphanenin kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.

Diğer Kütüphanelerin Yararlanma Koşulları

 • İstinye Üniversitesi Kütüphanesi Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti’nden diğer üniversitelere mensup akademik personel ve lisansüstü öğrencileri yararlanır.
 • Diğer kütüphaneler kitap isteklerini Kütüphaneler arası İstek Takip Sistemi (KİTS) veya Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) üzerinden yaparlar. Doğrudan telefon veya e-posta yolu ile gelen bireysel kullanıcı istekleri kabul edilmez ve bağlı olunan kurumdaki ilgili kütüphaneciye yönlendirilir.
 • Nadir Eser Koleksiyonu’ndaki kitaplar ile kolay okuma kitapları, Reserve kitaplar ve kitap dışı materyaller ödünç verilmez.
 • Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi otuz (30) gündür.
 • Bir kütüphane bir (1) kerede en fazla beş (5) kitap ödünç alabilir.
 • Ödünç alınan kitabın kullanım süresi üzerinde rezerv (ayırtma) olmadığı takdirde bir (1) kez uzatılabilir.
 • Makale istekleri KİTS veya TÜBESS istek sistemleri üzerinden yapılır.
 • Bir kütüphane bir (1) kerede en fazla beş (5) makale isteğinde bulunabilir.
 • ILL ile sağlanan kitabın gecikme bedeli günlük bir (1) TL’dir. Ödünç verilen kitabın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kaynağın ödünç verildiği kütüphanedeki yetkili kişiye aittir. Bu durumda İstinye Üniversitesi Kütüphanesi’nin Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.
 • İstinye Üniversitesi Kütüphanesi’nin kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.

Bilgisayar Alanı Kullanım Kuralları

 • İnternet erişimli bilgisayarlar kütüphanenin tüm kullanıcılarına açıktır.
 • Bilgisayarlar eğitim ve araştırma amacıyla kullanılır.
 • İstinye Üniversitesi mensupları kurum e-posta kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilir.
 • Kişisel eşyalar uzun süre bırakarak bilgisayar masaları işgal edilmemelidir.
 • On beş (15) dakikadan fazla boş kalan bilgisayar masaları diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
 • Bilgisayarlar oyun oynama amaçlı kullanılmamalıdır.
 • Bilgisayar kısa süreli terkedilirken dahi çıkış işlemi yapılmalıdır.
 • Bilgisayar alanında su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.

Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları

 • Vadi Kütüphane’de bulunan grup çalışma odalarından sadece İstinye Üniversitesi öğrencileri yararlanabilir.
 • Grup çalışma odaları hafta içi mesai saatleri arasında kullanılabilir. Bu odalar hafta sonu kullanıma açık değildir.
 • Grup çalışma odaları iki (2) saatlik süreyle en az üç (3), en fazla sekiz (8) kişilik gruplara tahsis edilebilir.
 • Grup çalışma odalarının kullanım süresi boyunca en az üç (3) kişi olunması zorunludur.
 • Grup çalışma odalarını her öğrenci günde bir (1) kez kullanma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı aynı saat içinde iki farklı oda için rezervasyon yapamaz.
 • Yeniden başka bir oda rezervasyonunun yapılması durumunda; yetkili, oda taleplerinin fazla olması sebebiyle rezervasyonu iptal edebilir.
 • Grup çalışma odaları üç (3) gün öncesinden rezerve edilebilir.
 • Rezervasyonu yapılan odalarda uzatma/yenileme işlemi ancak başka bir kullanıcı tarafından rezervasyon yapılmadığı durumlarda yapılabilir. 
 • Grup çalışma odalarının anahtarını kişiler kurumsal kimlik karşılığında Vadi Kütüphane Bilgi Masası’ndan teslim alır ve kullanım sonrası oda anahtarlarını ve odaya ait varsa ekipmanları kütüphane personeline vererek iade ederler. 
 • Grup çalışma odalarında çalışacak grup üyelerinin tamamının görevliye kimlik teslim etmesi zorunludur.
 • Grup çalışma odalarında çalışacak grup üyelerinden herhangi biri aynı odayı bir sonraki iki (2) saat için uzatma talep edemez.
 • Odadaki ses yüksekliği diğer kullanıcı ve hizmetleri etkilemeyecek düzeyde olmalıdır.
 • Grup çalışma odasının ışıkları, kullanım sırasında açık tutulmalıdır.
 • Kullanım sonrası grup çalışma odaları teslim alındığı gibi bırakılmalıdır, eşya ve ekipmanlar özenli ve temiz kullanılmalı, grup çalışma odalarında bulunan eşyalara, ekipmana hiçbir şekilde (prizlere zarar vermek, kapıya, duvara, masaya yazı yazmak, afiş yapıştırmak vb.) zarar verilmemelidir.
 • Grup çalışma odaları ders çalışma dışında başka bir amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Grup çalışma odalarda film, eğitim harici video izlenemez.
 • Kullanıcılar çalışma odalarının kullanımı sırasında şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdürler, meydana gelecek çalınma ve kaybolma vb. gibi olaylardan Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
 • Grup çalışma odaları kullanıcıları, kütüphane kapanış saatine on beş (15) dakika kala odaları boşaltmak zorundadır.
 • Bilgi Masası’na haber verilmeden, odalar kilitlenip terkedilemez. Böyle bir durumda, şahsi eşyalar görevli tarafından odadan çıkartılabilir.
 • Oda anahtarının kaybedilmesi durumunda kullanıcı kimliğini geri alamaz.
 • Grup çalışma odaları içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda odayı boşaltmanız talep edilecektir. 
 • Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 • Kullanıcılar grup çalışma odaları içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştirmemeli, çıkartılmamalı, diğer odalara taşımamalıdır.
 • Odalar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Kullanım sonrası çöpler çöp kutusuna atılmalı, masa ve sandalyeler düzenli bir şekilde bırakılmalıdır.
 • Odaya götürülen yayınların Kütüphane Bilgi Masasına iade edilmesinden kullanıcı sorumludur.
 • Rezerv edilen odalarda çalışma yaparken lütfen oda kapılarını acil durumlardaki güvenliğiniz için içerden kilitlemeyiniz.
 • Grup çalışma odaları, kütüphane personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.
 • Yukarıda belirtilen “Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları”na uyulmaması durumunda; kullanıcıların grup çalışma odaları kullanma hakları iptal edilir. Gerekli görülmesi halinde kurallara uymayanlara çalışma odaları tekrar tahsis edilmez.
 • İstinye Üniversitesi Kütüphanesinin grup çalışma odalarını kullandırılma hakkı saklıdır.
 • Her türlü soru veya sorun için Bilgi Masası ile iletişime geçiniz. 

Odaların Rezerv Edilmesi

 • Oda anahtarları, Vadi Kütüphane Bilgi Masası’nda kütüphaneci tarafından kimlik karşılığı verilmektedir.
 • Rezerv edilen odalar en fazla on beş (15) dakika içerisinde teslim alınmazsa iptal edilmektedir.

Süper Sessiz Alan Kullanım Kuralları

 • Lütfen sessiz alanı bireysel çalışmalarınız için kullanınız.
 • Sessiz alan içerisinde cep telefonu kullanılmaz.
 • Sessiz alan içerisinde kullanılan kulaklıkların ses seviyesine dikkat edilmelidir.
 • Lütfen çalışma masalarını kullanmadığınız süre zarfında bireysel eşyalarınızı bırakarak yer ayırmayınız.
 • Sessiz çalışma alanı içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez.

Bağış Politikası

İstinye Üniversitesinin amaçlarına, eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına uygun nitelikte olan, güncelliğini ya da bilimsel özelliğini yitirmemiş bilgi kaynakları ile araştırmacıları sosyal, kültürel ve edebi açıdan destekleyici nitelikteki bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilir.  İstinye Üniversitesi Kütüphanesi’nin bağış kabul ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 • Kütüphane’ye yapılacak bağışların varsa bir listesi teslim alınmadan önce Kütüphane kataloğu ile karşılaştırılmak üzere istenir. Aksi takdirde bağışlar yerinde görülür ve incelenir. Fiziksel açısından sağlam ve konusal olarak kütüphane koleksiyonuna uygun bulunursa bağış kabul edilir.
 • Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir eser niteliği haricinde güncelliğini yitirmiş olan materyaller kabul edilmez.
 • Bağış yapılan materyal kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa, fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış, çizilmiş ve fotokopi olan yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
 • Alınan bağışların temiz, yazılı-çizili olmayan ve iyi korunmuş/tamir edilmiş, kullanıcıların bugünkü ve gelecekteki eğitim/araştırma çalışmalarıyla ilgili ve lisans, telif hakları ve diğer koşullar açısından uygun olması gerekir.
 • Kütüphane bağış yapılan materyalleri hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir. Bağışların özel ve ayrı bir odada ya da açık raflarda bir arada tutulması isteği hiçbir koşulda kabul edilmez.
 • Kütüphane uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği materyalleri iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
 • Gelen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir. Kütüphane yönetiminin yapılan bağışı, koleksiyonuna ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi vardır.
 • Kütüphane bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulur.
 • Gazetelerin özendirme olarak verdiği yayınlar kâğıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.
 • Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar bağış olarak kabul edilmez.
 • Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
 • İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
 • Bağışta bulunulan yayınlara Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanlığınca "…’nün Bağışıdır” damgası vurulur.
 • Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller demirbaş numarası alarak diğer materyaller için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.
 • Bağış yapan kişiler; yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.
 • Herhangi bir kurum veya kişi tarafından birden fazla materyal içeren bir koleksiyonun bağışlanması söz konusu olduğunda İstinye Üniversitesi Kütüphanesi bu yayınlar arasında seçim yapma ve yayın seçim ilkeleriyle bağdaşmayan kaynakların ayıklanması hakkına sahiptir.

Nasıl Bağış Yaparım?
Bağışlarla ilgili sorularınızı kutuphane@istinye.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Sosyal Medya Politikası

Sosyal medya bilgi, kaynak ve görüş paylaşmak için kullanılan çevrim içi teknolojiler olarak tanımlanmaktadır. İstinye Üniversite Kütüphanesinin aşağıda yer alan sosyal medya platformlarında hesapları bulunmaktadır:

Bu politika, İstinye Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki sosyal medya hesaplarının kullanımına rehberlik eder. Kütüphane sosyal medya faaliyetleri, İstinye Üniversitesi’nin öğretme, öğrenme, araştırma ve bilgi ihtiyaçlarını destekleme misyonuyla yürütülür. Kütüphane sosyal medya faaliyetleri, bilgiye erişim, bilgiyi üretme ve keşfetme, kültürel koruma, hizmet ve sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi ve saygılı, medeni bir biçimde farklı bakış açılarını destekleyen bir öğrenme ortamını teşvik etmek üzere kütüphanenin misyonunu yansıtır.

Sosyal medya politikasına Linkten ulaşabilirsiniz.