KÜTÜPHANE

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti - ILL

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti Kuralları

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti (ILL) İstinye Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda bulunmayan kitap, makale, kitap bölümü ve tezleri diğer kütüphanelerden ödünç almayı sağlayan bir hizmettir.


İstinye Üniversitesi Mensuplarının Yararlanma Koşulları

 • Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti (ILL)’nden akademik personel, doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencileri yararlanır.
Akademik Personel Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
İdari Personel Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
Doktora Öğrencisi Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
Yüksek Lisans Öğrencisi Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
Lisans Öğrencisi Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
Ön Lisans Öğrencisi Kitap Kitap Bölümü Makale Tez
 1.  
 • İstekler Kütüphane web sayfasındaki “ILL İstek Formu” doldurularak yapılır.
 • ILL yolu ile sadece kitap, kitap bölümü, makale ve tez türündeki materyaller sağlanır.
 • Kullanıcı bir seferde en fazla beş (5) kaynak isteğinde bulunabilir.
 • Şehir dışındaki kütüphanelerde bulunan kitapların kütüphaneye geliş süresi en az üç (3) gündür. Geliş süresi, istenen  tarihte kitabın rafta bulunma durumuna, ödünç veren kütüphanenin ILL politikasına ve postada geçen zamana göre  değişiklik gösterebilir.
 • Makale ve doküman istekleri, kaynağın mevcut olduğu kütüphaneden fotokopi yolu ile ya da elektronik ortamda PDF olarak sağlanır.
 • İstekte bulunan kişi, isteğinin kütüphaneye ulaştığı bilgisi verildikten sonra en geç üç (3) gün içerisinde İstinye Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne bizzat gelerek, İSÜ kimlik kartını gösterir, kaynağı teslim alır ve zamanında iade eder.
 • ILL ile sağlanan kitapların ödünç alınma süresi sağlayıcı Üniversite Kütüphanesinin ödünç verme kurallarına bağlı olarak belirlenmektedir.
 • İstekte bulunan kişi, ödünç alınan kaynağı telif hakkı yasasını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder.
 • Ödünç alınan kitabın süresinin uzatılması için, iade tarihinden beş (5) gün önce bkd.ill@istinye.edu.tr e-posta adresine bilgi verilmesi gerekmektedir. Uzatma süresi ve sayısı, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin ILL politikasına göre değişiklik gösterir.
 • İstekte bulunan kişi, Vadi Merkez Kütüphanesi Bilgi Masası’na gelen kitabı üç (3) gün içerisinde ödünç almaz ise aynı kitap için tekrar istekte bulunamaz.
 • Ödünç alınan kitabın istekte bulunan kişiye teslim edildikten sonra kaybolması, hasar görmesi veya zamanında getirilmemesi durumunda, sorumluluk istekte bulunan kişiye aittir. Bu durumda kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • Sağlayıcı kütüphanenin kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.

Diğer Kütüphanelerin Yararlanma Koşulları

 • İstinye Üniversitesi Kütüphanesi Kütüphaneler Arası Ödünç Verme ve Doküman Sağlama Hizmeti’nden diğer üniversitelere mensup akademik personel ve lisansüstü öğrencileri yararlanır.
 • Diğer kütüphaneler kitap isteklerini Kütüphaneler arası İstek Takip Sistemi (KİTS) veya Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) üzerinden yaparlar. Doğrudan telefon veya e-posta yolu ile gelen bireysel kullanıcı istekleri kabul edilmez ve bağlı olunan kurumdaki ilgili kütüphaneciye yönlendirilir.
 • Nadir Eser Koleksiyonu’ndaki kitaplar ile kolay okuma kitapları, Reserve kitaplar ve kitap dışı materyaller ödünç verilmez.
 • Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi otuz (30) gündür.
 • Bir kütüphane bir (1) kerede en fazla beş (5) kitap ödünç alabilir.
 • Ödünç alınan kitabın kullanım süresi üzerinde rezerv (ayırtma) olmadığı takdirde bir (1) kez uzatılabilir.
 • Makale istekleri KİTS veya TÜBESS istek sistemleri üzerinden yapılır.
 • Bir kütüphane bir (1) kerede en fazla beş (5) makale isteğinde bulunabilir.
 • ILL ile sağlanan kitabın gecikme bedeli günlük bir (1) TL’dir. Ödünç verilen kitabın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kaynağın ödünç verildiği kütüphanedeki yetkili kişiye aittir. Bu durumda İstinye Üniversitesi Kütüphanesi’nin Ödünç Verme Kuralları geçerlidir.
 • İstinye Üniversitesi Kütüphanesi’nin kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.