KÜTÜPHANE

Ekual Veri Tabanları

Koleksiyon Adı İçerik Bilgi Kampüs Dışı Erişim
Academic Search Ultimate

E-kitap & E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim, Teknoloji ve Tıp
8.800+  yakını tam metin olmak üzere 17.000+ dergiyi özetleriyle beraber indekslemektedir.  7.300+ hakemli dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.
Applied Science & Business Periodicals Retrospective

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Yaşam Bilimleri, İktisadi ve İdari bilimler
1913-1983 yılları arasında yayınlanan  4,500.000+ kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre, elektrik ve elektronik, havacılık ve uzay, endüstri, maden, nükleer enerji, otomotiv mühendisliği, ekonomi, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, iletişim, bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, muhasebe, pazarlama, satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık alanlarındaki yayınları içerir.
Applied Science & Technology Index Retrospective

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Uygulamalı Bilimler, Teknoloji
1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçi bulgulara ve teknolojinin gelişmesi adına yapılan araştırmalara ışık tutan referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale ve kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.
Art Index Retrospective (H.W. Wilson)

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Sanat Tarihi, Peyzaj Mimarlığı, Resim, Heykel
1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. 600’den fazla dergiye ek olarak 25.000+ kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.
Business Periodicals Index Retrospective

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: İktisadi ve İdari Bilimler, Şirket Profilleri, İşletme
1913-1982 tarihleri aralığında işletme tarihi, teknolojik gelişmeler, işletme stratejileri, pazarlama zaferleri ve başarısızlıkları, şirket profilleri ve büyük yöneticilere kadar vb. konularda kaynak özeti sunar. 2.5 milyondan fazla makaleden alıntılarla, 1.000+ süreli yayının dizinlerini içerir.
Business Source Ultimate

E-kitap & E-dergi

KONU BAŞLIĞI: İktisadi ve İdari Bilimler, Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim, ekonomi, finans, muhasebe, uluslararası ticaret gibi konularda e-kitap dahil olmak üzere Bloomberg Businessweek, Forbes, Fortune, Harvard Business Review, Money dergilerine gecikmesiz tam metin erişim imkanı sunmaktadır.
 
Central & Eastern European Academic Source

E-kitap & E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.
DynaMed

Kanıta Dayalı Klinik Referans

KONU BAŞLIĞI: Teşhis ve Tedavi, İlaç İçerik ve Etkileşimleri
Tıp, sağlık bilimleri ve eczacılık alanları için kanıta dayalı klinik referans aracıdır. Değerlendirme ve tavsiyeler, teşhis, tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.
EBSCO OpenDissertations

Doktora Tezleri

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
1,200,000’den fazla doktora tezini tam metin olarak içerir. 1902’den günümüze kadar uzanan 1,200,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.
Education Index Retrospective: 1929-1983

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Eğitim Bilimleri
800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi vb.
Emerald Premier eJournal

E-kitap & E-dergi

KONU BAŞLIĞI: İktisadi ve İdari Bilimler, Kütüphanecilik
Yönetim, işletme, ekonomi, eğitim, mühendislik, bilgi bilim ve ilgili konularda 309 e-dergi, 2.600+ e-kitap ve 2.500 vaka çalışması içerir. Yaklaşık 140 ülkeden 58.000’den fazla yazar içeriğe katkıda bulunur.
ERIC

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Eğitim Bilimleri
Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.
European Views of the Americas: 1493 to 1750

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Amerika Hakkında Yayınlar
1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtları içermektedir. Toplamda 32,000’den fazla kayıtta yer alan başlıca konular: Amerika’daki Britanyalılar, ticaret, keşifler, Amerika’daki Flemenkler, Amerika’daki Fransızlar, Amerika’daki dinler ve inançlar, korsanlar, köle ticaret vb.
GreenFILE

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Çevre, Doğa İklim, Yenilenebilir Enerji
Çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1.200’e yakın süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240.000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.
IEEE

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Teknoloji, Mühendislik,Tıp Mühendisliği
Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda tam metin erişim imkanının yanında IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve standartlarını da içermektedir.
intihal.net

Benzerlik Tespit Programı

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Programa üyeliği için kurumsal e-posta adresleri üzerinden başvuru yapılmalıdır.
iThenticate (Research Tool)

Benzerlik Tespit Programı (Yalnızca Makaleler İçin)

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
iThenticate programı, yalnızca İstinye Üniversitesi adına yazılan makale/makalelerin ve kitap bölümü/kitap bölümlerinin benzerlik analizi için kullanılmaktadır. iThenticate hesabı üniversitemizin kadrosunda görev alan tam zamanlı doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine açılmaktadır. Kılavuz için tıklayınız.
JSTOR Archive Journal Content

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Arts & Sciences I- Arts & Sciences XV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection ve Sustainability Collection paketlerinde 75 disiplinde 10.000.000+ akademik dergi makalesine tam metin erişim imkanı sunar.
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
Kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Dergi, kitap ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçeriğinde Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları gibi konular yer alır.
MasterFILE Complete

E-kitap & E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2.300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55.100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
MasterFILE Reference eBook Collection

Referans 

KONU BAŞLIĞI: Sosyal Bilimler, Bilim, Genetik, Sağlık, Mimari, Seyahat ve Spor
MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim, biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.
MEDLINE

E-dergi & Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Tıp, Sağlık ve Yaşam Bilimleri
MEDLINE tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE, PubMed arayüzü üzerinden taranabilmektedir. MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir.

 

Mendeley

Referans Yönetim Sistemi

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek ücretsiz bir referans yönetim sistemi ve akademik işbirliği ağıdır.
Newspaper Source Plus

Haber & Bülten & Dergi

KONU BAŞLIĞI: Gazete Haberleri, Bülten, E-dergi
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. Öne çıkan gazeteler: The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis). Haber bülteni kaynakları: AP (Associated Press), CNN Wire, PR Wire, UPI (United Press International), Xinhua (China) Televizyon ve radyo haber metinleri kaynakları: ABC News (American), ABC (Australian), CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, PBS
Newswires

Haber & Gazete

KONU BAŞLIKLARI: Gazete Haberleri, Bülten
Newswires; Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, Gazeteler 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

OVID - Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

E-dergi & Multimedya

KONU BAŞLIĞI: Tıp ve Sağlık Bilimleri
Lippincott Williams and Wilkins (LWW) dergileri, her tıpçının referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır.
ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

Doktora Tezleri

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür. 18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.

 

Regional Business News

Haber Kaynakları

KONU BAŞLIĞI: Birleşik Devletler ve Kanada Haber Kaynakları
Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 
ScienceDirect Freedom Collection

E-dergi & Özet & Dizin

KONU BAŞLIKLARI: Multidisipliner
Kimya ve kimya mühendisliği, klinik tıp, bilgisayar bilimi, yer ve gök bilimi, ekonomi, işletme ve yönetim, mühendislik, enerji ve teknoloji, çevre bilimleri ve teknoloji, hayat bilimi, madde bilimi, matematik, fizik ve astronomi, sosyal bilimler konularında Elsevier yayınevine ait 1997 den günümüze tam metin dergiye erişimi sağlar, diğer yayınevlerine ait dergilerin indeks ve abstraktlarını da içerir.
Scopus

Bibliyografik - Atıf Veri Tabanı

Disiplinler arası, dünyanın en büyük atıf araştırma veri tabanlarından biridir. Scopus 1960'lardan itibaren özet bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri tabanıdır.

Kılavuz

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 (H.W. Wilson)

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.
Springer Nature Journals

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Mühendislik, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri
Nature, kimya, fizik, moleküler biyoloji, genetik ve tıp alanında yayınlanmış bilimsel dergilere tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır.Nature, Nature Cell Biology, Nature Genetics, Nature Neurosciences, Nature Physics, Nature Reviews (Cancer Genetics, Molecular Cell Biology, Neuroscience) dergilerine tam metin erişim sağlar.
Academic Journals (39 Dergi)
Nature Journals All (46 Dergi)
Palgrave Macmillan Journals (46 Dergi)

 

SpringerLink

E-dergi & E-kitap

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Springer yayıncısına ait tam metin dergilere erişim sağlayan veri tabanıdır. Ekonomi, yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimi, yer bilimleri, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, fizik ve astronomi ve mühendislik alanlarında dergiler mevcuttur.
Taylor & Francis

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yayınevinin 1,200'den fazla dergisine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.
Teacher Reference Center

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Eğitim Bilimleri
Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler. 
The Belt and Road Initiative Reference Source

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: "Bir Kuşak, Bir Yol" çalışmalarına yardımcı kaynaklar, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İnşaat Mühendisliği, Hukuk, Bilim Lojistik, Ticaret
Asya, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa dahil One Belt One Road mega bölgesinin anlaşılmasını ve araştırılmasını destekleyen tam metin dergi ve yayınların bir koleksiyonudur. One Belt One Road girişimini oluşturan 65 ülkede yayımlanmış tam metin dergi ve yayınları içeren tek kaynaktır.
Turnitin

Benzerlik Tespit Programı
(Öğrenci Ödevleri & Tez Taramaları İçin)

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Turnitin benzerlik tespit programı, yazılı çalışmanın yayınlanmadan önce orijinalliğini sağlamak için bilimsel yayıncılar ve araştırma kurumları tarafından kullanılan benzerlik tespit sağlayıcısıdır. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından sistem aktivasyonu yapılmaktadır. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@istinye.edu.tr adresine e-posta ile bildirmeleri rica olunur.
NOT: Turnitin hesabınız üzerinde yalnızca tez ve öğrenci ödevleri için benzerlik taraması yapabilirsiniz. Makale taramalarınız için alacağınız sonuçlar doğru olmayacaktır. 
Web News

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Dünya Haberleri
Web News, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.
Web of Science (WoS)

Özet & Dizin

KONU BAŞLIĞI: Uluslararası Bilimsel Yayınların Bibliyografik Kayıtları, Bilimsel Dergi "Q" Değerleri, Bilimsel Dergi Atıf Değerleri, Bilimsel Dergi Konu Kategorileri, Bilimsel Dergi Dizin Bilgileri
Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar.
Wiley Online Library

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Kimya, İşletme, Ekonomi, Finans, İstatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya & Keşifler, Tarih, Arkeoloji alanında Wiley yayınevi tarafından yayınlanan 1485 dergiyi kapsar.