KÜTÜPHANE

İklim Değişikliği

İklim Değişikliği

İklim değişikliği, insan yaşamının tüm yönlerini ve her akademik disiplini etkileyen olağanüstü derecede karmaşık bir konudur. Bu rehber, iklim değişikliğini anlamak ve araştırmak için size kaynak sağlar.

İklim Değişikliği Nedir?

İklim Değişikliği, sıcaklıklarda ve hava düzenlerinde uzun vadeli değişimleri ifade eder.

Bu rehber size bu konu alanında araştırma yapmanız için başlangıç ​​noktaları sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma konusunda yeniyseniz ve kütüphane araştırmasındaki genel uygulamalar ve teknikler konusunda yardıma ihtiyacınız varsa,  Kaynak Arama  ve  Kaynaklara Atıf Yapma ve Referans Verme  ipuçlarını içeren  E-Rehberler sayfamızı ziyaret edin.

Arama Terimleri

Ana Terim(ler):  iklim değişikliği, küresel ısınma, iklim değişiklikleri

İlgili Terimler:  kirlilik, iklim, küresel sıcaklık değişiklikleri 

Daha Geniş Terimler:  çevre bilimi, çevresel etki

Dar Terimler:  sera gazları, emisyonlar (hava kirliliği)

Search Terms

Main Term(s): climate change, global warming, climatic changes

Related Terms: pollution, climate, global temperature changes 

Broader Terms: environmental science, environmental impact

Narrower Terms: greenhouse gases, emissions (air pollution)

İstinye Üniversitesi Kütüphanesi Koleksiyonunda “İklim Değişikliği” konusunda bulunan yayınlar :

E-Kitaplara Erişim İçin Tıklayınız

Basılı Kitaplara Erişim İçin Tıklayınız