KÜTÜPHANE

Açık Bilim

AÇIK BİLİM NEDİR? 

 

Açık erişim, bilimsel yayınların web üzerinden doğrudan aranabilir, internette dijital biçimde açık bir lisans altında mevcut ve herkesin okuyabilmesi, Telif Hakları doğrultusunda indirebilmesi, kopyalayabilmesi ve materyali dağıtabilmesi anlamına gelir. 

 

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ’NDE AÇIK BİLİM 

İstinye Üniversitesi adresi ile yayımlanan tüm araştırma çıktılarının üniversitenin Kurumsal Akademik Arşivi’ne arşivlenmesi gerekir. Böylece Üniversiteye ait tüm çalışmaların verileri telif hakları çerçevesinde erişilebilir olur. Araştırmacıları araştırma sonuçları hakkında aktif olarak bilgilendirmeye ve kamuoyunu bunlardan haberdar etmeye teşvik eder. Araştırma çıktılarını, etki değeri yüksek açık erişim hakemli dergilerde yayımlamaya teşvik eder. İstinye Üniversitesi adresi ile yapılan araştırma gruplarının çalışmalarını ve araştırma sonuçlarını açık erişim temelinde yayınlamak, araştırmacılar arasında artan bilimsel iletişimin yanı sıra çalışmaların güvenilirliğini ve tekrarlanabilirliğini artırır. Ayrıca bu akademik çıktılar farklı projelerde yapılan araştırmaların açık bilim sayesinde daha kısa sürede sonuca ulaşmasına katkı sağlar. 

Kurumsal Akademik Arşiv için tıklayınız.

Açık ders kaynakları (OER), öğretme, öğrenme ve araştırma amaçlı çeşitli dijital materyal biçimlerini ifade eder. Materyali kendi amaçlarınız doğrultusunda kullanabilmeniz, paylaşabilmeniz ve düzenleyebilmeniz için açık bir lisansla yayınlanmaktadırlar. Açık ders kaynakları; ders materyalleri, video, ses, ders literatürü, rehber kitaplar, ders modülleri, portallar, uygulamalar, oyunlar, öğrenme ortamları veya çeşitli etkileşimli materyallerini içerebilir.  

Kütüphane ana sayfasına eklenen açık ders kaynakları için tıklayınız

Araştırma verileri, bilimsel araştırma sürecinde üretilen tüm verilerdir. Nicel ölçüm verileri, anket sonuçları, istatistiksel bulgular, görüşme dökümleri gibi nitel veriler, saha araştırma notları, ses ve video dosyalarından yazılıma ve çok daha fazlasına kadar uzanır. Araştırma verileri, projeye özgü engeller olmaması koşuluyla, kamuya açık olmalı ve böylece uzun vadede kullanılabilir olmalıdır.  

Kütüphane ana sayfasında yer alan açık erişim veri tabanları için tıklayınız.

Araştırmalar, açık erişimle yayınlananların daha hızlı yayıldığını ve daha sık alıntılandığını göstermektedir. Açık erişim, araştırma sonuçlarına bilgi kaynaklarının küresel olarak daha adil bir şekilde dağıtılması için de fırsatlar yaratır. Dünya genelinde dergi etki değeri yüksek ilk üç çeyrekte (Q1-Q2- Q3) yer alan açık erişimli dergi listelerine aşağıdaki linklerden erişilebilir. 

 1. Web of Science Q1-Q2-Q3 açık erişim dergi listesi 
 2. (JCR hesabınıza girdikten sonra soldaki filtreleri kullanarak konu kategorisine göre aramanızı yapabilirsiniz.)
 3.  
 4. Scopus Q1-Q2-Q3 açık erişim dergi listesi
 5. (Scopus hesabınıza girdikten sonra soldaki filtreleri kullanarak Q1-2-3, açık erişim ve konu kategorisine göre dergi aramanızı yapabilirsiniz.)
 6.  
 • İstinye Üniversitesi Kütüphane koleksiyonunda yer alan açık erişimli dergilerin listesine aşağıdaki linkten erişilebilir. 
 1. Kütüphane koleksiyonunda erişime açık dergi listesi (Başlığa veya konuya göre aramanızı yaptıktan sonra “Açık Erişim” seçeneğine tıklayarak dergilere erişim sağlayabilirsiniz.
 2.  
 • Veri tabanları içeriğinde yer alan açık erişim dergi listeleri:
 1. Elsevier Açık Erişim Dergiler
 2. Elsevier “Gold Open Access” Dergiler
 3. Wiley Açık Erişim Dergiler
 4. Springer Açık Erişim Dergiler
 5. BMJ Açık Erişim Dergiler
 6. Oxford Academic Açık Erişim Dergiler

Akademik çalışmalarınız için doğru dergiyi bulabileceğiniz yayınevlerinin dergi seçim sayfaları

Elsevier Dergi Seçimi

Springer Dergi Seçimi

Wiley Dergi Seçimi

WoS Dergi Seçimi

Veri tabanları içerisinde yer alan açık erişim kitap listeleri

Springer açık erişim kitaplar

Oxford Academic Açık Erişim Kitaplar