KÜTÜPHANE

Mesleki Etik İlkeleri

Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik İlkeler

 

1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerle, TKD Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi’nde yer alan bilgi erişim hakkını, toplumun tüm bireyleri için savunur ve gereklerini yerine getirmeye çalışırlar.

2. Düşün ve sanat ürünlerine yönelik sansüre karşı çıkar ve düşünce özgürlüğünü savunurlar.

3. Kullanıcılara hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit davranırlar.

4. Mesleki politika ve standartların geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkin çaba harcarlar.

5. Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak, görevini mesleğe değer katacak biçimde gerçekleştirirler.

6. Telif haklarına saygı duyar ve bu hakları korurlar.

7. Kullanıcıların yaptığı araştırmaların, ödünç aldığı ve/veya yararlandıkları bilgi kaynaklarının neler olduğunun gizliliğini garanti eder, onların kişisel bilgilerini yasal gereklilik dışında kimseyle paylaşmazlar.

8. Nesnel verilere dayanmayan, haksız karalamalarla meslek elemanlarının, genel olarak meslek grubunun ya da bir bilgi merkezinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunmazlar.

9. Mesleki görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kişisel çıkar sağlamazlar.

10. Mesleki işbirliği ve dayanışmaya özen gösterirler.

11. Mesleki gelişimleri konusunda duyarlı davranır, kendilerini bu açıdan sürekli olarak geliştirir ve bunu hizmetlerine yansıtırlar.

12. Mesleki ve yönetsel ilişkilerinde adil ve dürüst davranırlar.

* 02.04.2010 tarihinde kabul edilen ilkeler, 1996 yılında hazırlanıp yürürlüğe konulan Mesleki Etik İlkelerin gözden geçirilmiş biçimidir.

 

Kütüphaneciler ve Diğer Bilişim Çalışanları için IFLA Etik Kuralları

 

Etik Kuralları ve Profesyonel Yönetim Şekli, kütüphanecilere ve diğer bilişim çalışanlarına rehberlik etmek amacıyla hazırlanan bir dizi etik önerilerden oluşmaktadır. Ayrıca bu öneriler, Kütüphanelerin ve Bilişim Derneklerinin kendi kurallarını oluşturma ya da mevcut kurallarını gözden geçirmelerine de yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

IFLA Etik Kuralları için tıklayınız.

 

 

Kaynakça
https://kutuphaneci.org.tr/bildirgeler/mesleki-etik-ilkeleri/
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/codesofethics/turkish-codeofethics-full.pdf