KÜTÜPHANE

Grup Çalışma Odaları

Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları

 • Vadi Merkez ve Topkapı Kütüphane’de bulunan grup çalışma odalarından sadece İstinye Üniversitesi öğrencileri yararlanabilir.
 • Grup çalışma odaları hafta içi mesai saatleri arasında kullanılabilir. Bu odalar hafta sonu kullanıma açık değildir.
 • Grup çalışma odaları iki (2) saatlik süreyle en az üç (3), en fazla sekiz (8) kişilik gruplara tahsis edilebilir.
 • Grup çalışma odalarının kullanım süresi boyunca en az üç (3) kişi olunması zorunludur.
 • Grup çalışma odalarını her öğrenci günde bir (1) kez kullanma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı aynı saat içinde iki farklı oda için rezervasyon yapamaz.
 • Yeniden başka bir oda rezervasyonunun yapılması durumunda; yetkili, oda taleplerinin fazla olması sebebiyle rezervasyonu iptal edebilir.
 • Grup çalışma odaları üç (3) gün öncesinden rezerve edilebilir.
 • Rezervasyonu yapılan odalarda uzatma/yenileme işlemi ancak başka bir kullanıcı tarafından rezervasyon yapılmadığı durumlarda yapılabilir. 
 • Grup çalışma odalarının anahtarını kişiler kurumsal kimlik karşılığında Vadi Merkez ve Topkapı Kütüphane Bilgi Masası’ndan teslim alır ve kullanım sonrası oda anahtarlarını ve odaya ait varsa ekipmanları kütüphane personeline vererek iade ederler. 
 • Grup çalışma odalarında çalışacak grup üyelerinin tamamının görevliye kimlik teslim etmesi zorunludur.
 • Grup çalışma odalarında çalışacak grup üyelerinden herhangi biri aynı odayı bir sonraki iki (2) saat için uzatma talep edemez.
 • Odadaki ses yüksekliği diğer kullanıcı ve hizmetleri etkilemeyecek düzeyde olmalıdır.
 • Grup çalışma odasının ışıkları, kullanım sırasında açık tutulmalıdır.
 • Kullanım sonrası grup çalışma odaları teslim alındığı gibi bırakılmalıdır, eşya ve ekipmanlar özenli ve temiz kullanılmalı, grup çalışma odalarında bulunan eşyalara, ekipmana hiçbir şekilde (prizlere zarar vermek, kapıya, duvara, masaya yazı yazmak, afiş yapıştırmak vb.) zarar verilmemelidir.
 • Grup çalışma odaları ders çalışma dışında başka bir amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Grup çalışma odalarda film, eğitim harici video izlenemez.
 • Kullanıcılar çalışma odalarının kullanımı sırasında şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdürler, meydana gelecek çalınma ve kaybolma vb. gibi olaylardan Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
 • Grup çalışma odaları kullanıcıları, kütüphane kapanış saatine on beş (15) dakika kala odaları boşaltmak zorundadır.
 • Bilgi Masası’na haber verilmeden, odalar kilitlenip terkedilemez. Böyle bir durumda, şahsi eşyalar görevli tarafından odadan çıkartılabilir.
 • Oda anahtarının kaybedilmesi durumunda kullanıcı kimliğini geri alamaz.
 • Grup çalışma odaları içinde, su haricinde yiyecek, içecek, tütün ürünleri ve alkol tüketilemez. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda odayı boşaltmanız talep edilecektir. 
 • Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 • Kullanıcılar grup çalışma odaları içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştirmemeli, çıkartılmamalı, diğer odalara taşımamalıdır.
 • Odalar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Kullanım sonrası çöpler çöp kutusuna atılmalı, masa ve sandalyeler düzenli bir şekilde bırakılmalıdır.
 • Odaya götürülen yayınların Kütüphane Bilgi Masasına iade edilmesinden kullanıcı sorumludur.
 • Rezerv edilen odalarda çalışma yaparken lütfen oda kapılarını acil durumlardaki güvenliğiniz için içerden kilitlemeyiniz.
 • Grup çalışma odaları, kütüphane personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.
 • Yukarıda belirtilen “Grup Çalışma Odaları Kullanım Kuralları”na uyulmaması durumunda; kullanıcıların grup çalışma odaları kullanma hakları iptal edilir. Gerekli görülmesi halinde kurallara uymayanlara çalışma odaları tekrar tahsis edilmez.
 • İstinye Üniversitesi Kütüphanesinin grup çalışma odalarını kullandırılma hakkı saklıdır.
 • Her türlü soru veya sorun için Bilgi Masası ile iletişime geçiniz. 

Odaların Rezerv Edilmesi

 • Oda anahtarları, Vadi Merkez ve Topkapı Kütüphane Bilgi Masası’nda kütüphaneci tarafından kimlik karşılığı verilmektedir.
 • Rezerv edilen odalar en fazla on beş (15) dakika içerisinde teslim alınmazsa iptal edilmektedir.

 

Grup Çalışma Odaları Rezervasyonuhttps://koha.istinye.edu.tr/booking