KÜTÜPHANE

Telif Hakkı

TELİF HAKLARI NEDİR?

 

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları kapsamına giren eserlerin hakları tamamen sahiplerine aittir ve bu haklar üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz.

Telif hakların korunması temel insan haklarından biridir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 27. maddesine göre herkesin yaptığı her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

 

FİKRİ MÜLKİYET NEDİR?

 

Bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Telif hakları, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, entegre devre topografyaları, biyoteknoloji, gen teknolojisi, bilgisayar programları, veri tabanları, ticari sırlar fikri mülkiyet hukukunun kapsadığı haklardan bazılarıdır.

İstinye Üniversitesi Kütüphanesi’nde basılı ya da elektronik kitaplar ve dergiler başta olmak üzere tüm bilgi kaynaklarından ancak telif hakları çerçevesinde yararlanılabilir ve bu kaynaklara dayalı bilgi hizmetlerinin sürdürülebilmesi sağlanabilir. Bu haklar ulusal ve uluslararası sınırlar içerisinde ilgili yönetmelik ve kanunlarla korunmaktadır. Tüm telif hakları yönetmelik ve kanunları, telifli yayınların telif hakkı sahipleri dışında kullanımını belirli ölçülerde sınırlar. 

İstinye Üniversitesi Kütüphanesi`nin tüm kullanıcıları (akademisyenler, öğrenciler, kurum dışı bireyler vs.) fikri mülkiyet ve telif hakları ile ilgili her türlü etkinlik ve işlemlerinde yasalara, üniversitenin politikasında belirlenen ilkelere ve genel akademik etiğe uygun davranmakla yükümlüdürler.

Telif hakları Türkiye sınırları içerisinde, 5846 no'lu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunur. Bu Kanun, telifli eserlerin telif hakkı sahipleri dışında kullanımını sınırlar. İzinsiz kopyalama veya telifli eserlerin çoğaltılması, telif hakkı sahibinin veya bağlı hak sahiplerinin yasal haklarını ihlal etmek anlamına gelir. Kütüphane hizmetlerinden yararlanan tüm kütüphane kullanıcıları, telif hakkı yasalarını kabul etmiş sayılır.

İstinye Üniversitesi Kütüphanesi ULAKBİM EKUAL, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları hükümlerine uymakla sorumludur. Veri tabanlarındaki elektronik kaynaklar sadece bireysel kullanım içindir. Ticari ve/veya farklı birtakım amaçlar için kullanılamaz.

Elektronik (Sayısal) Kütüphane kullanıcılarından, yayıncıların telif haklarına saygı   göstermeleri beklenmektedir. İstinye Üniversitesi Kütüphanesi, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve yayıncılar arasındaki ortak lisans anlaşmaları gereğince, elektronik ortamdaki tam metin bir derginin bütününün indirilmesi yasaktır. Bu kurala uyulmadığı takdirde İstinye Üniversitesi Kütüphanesi`nin abonesi olduğu ilgili veri tabanına erişimi kesilebilir. Veri tabanlarından tam metin dergi indirme işlemi sadece bireysel kullanım içindir. Ticari ve/veya  farklı birtakım amaçlar için kullanılamaz.

  • Veri tabanlarından, robot veya benzeri yazılımlar kullanılarak, sistematik şekilde, bir derginin veya veri tabanının tüm kayıtları indirilemez.
  • Veri tabanının satılması, içeriğinin dağıtılması veya kar amacıyla kullanılması telif haklarına aykırıdır.
  • İstinye Üniversitesi öğrenci, öğretim görevlisi ve personeli dışındaki kişilerle Veri tabanından kopyalanan bilgilerin paylaşılması telif haklarına aykırıdır.
  • Veri tabanlarından kopyalanan makaleler, e-posta listeleri aracılığı ile  dağıtılamaz.
  • Veri tabanlarında yer alan bilgilerin üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması telif haklarına aykırıdır. Araştırmada dürüstlük ilkeleri ile bağdaşmaz.

 

Ek bilgi için: