KÜTÜPHANE

Bilimsel İletişim

BİLİMSEL İLETİŞİM NEDİR?

 

Bilimsel iletişim, bilginin üretildiği ortamın çeşitlenmesi ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden etkilenerek hızlı bir şekilde değişime uğramaktadır. Bilginin kayıt altına alındığı ve erişime sunulduğu ortamlar giderek basılıdan elektronik alana doğru ilerlerken, bilim insanlarının araştırma ve iletişim ortamları teknolojinin sağladığı imkanlarla sanal ortamlara taşınmaktadır. Bilimsel çıktıların üretiminde, erişiminde, organize edilmesi ve kullanıcıya sunulmasında dijital ortamların daha çok dikkate alınması gerekmektedir. Tüm bu değişim ve gelişmeler bilimsel iletişimin yapısını, alışagelmiş iletişim unsurlarını ve sahip olunan rollerin tamamı değiştirirken, başlangıcından günümüze bilimsel iletişimde köklü ve önemli bir görev üstlenen üniversite araştırma kütüphanelerinin de sorumluluklarını ve görev anlayışlarını büyük oranda etkilemektedir.  

 

BİLİMSEL İLETİŞİM KAPSAMINDA KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI

 

Bilim iletişimcileri, bilimsel konular hakkında bilinçli kararları teşvik etmek için stratejiler ve yöntemler geliştirir. Etkili iletişim teknikleri aracılığıyla, uzmanlar (örneğin bilim adamları) uzman olmayanları (örneğin kamu üyeleri) bilimsel konularda bilgilendirebilir ve toplumdaki bilim bilincini ve anlayışını artırabilir. Bilgilendirilmiş bir halk, demokratik bir toplumda bilim konusunda düşünme, sindirme ve sağlıklı kararlar alma kapasitesine sahiptir. Öte yandan, bilim adamları fikirlerini ve bulgularını birbirlerine de daha etkili bir şekilde iletebilirler. 

Bilimsel çalışmalarınızı desteklemek için Kütüphane koleksiyonunda yer alan kaynaklara aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz. 

  1. Veri Tabanları: Dergi, makale, tez vb. taramak için önerilen tüm disiplinlerde veri tabanları
  2. E-DergilerKoleksiyonda erişime açık tüm disiplinleri kapsayan e-dergi arama sayfası 
  3. Basılı Kitaplar ve E-KitaplarKoleksiyonda mevcut ve erişime açık basılı-elektronik kitap arama sayfası 
  4. İstatistikThomson Reuters EIKON veri tabanı ile anlık piyasa verilerine erişim (Kullanımı için kutuphane@istinye.edu.tr adresine e-posta göndermeniz gerekmektedir) 
  5. Essential Science IndicatorsYüzlerce disiplinde etkili bireyleri, kurumları, makaleleri, yayınları, ve ülkeleri belirleyin 
  6. Journal Citation ReportsDergi performans metrikleri dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için sistematik, objektif bir yöntem 
  7. InCites Benchmarking & AnalyticsKurumsal verimlilik analizi, işbirliği etkinliğini izleme, etkili araştırmacıları belirleme, güçlü yönleri gösterme ve fırsat alanlarını keşfetme 
Akademik Çalışma, Sunum ve Alıntılama KaynaklarıBilimsel iletişim, makale yazma, sunum yapma ve APA 6 formatı hakkında e-kaynaklar  
Bilimsel Yayınlar için Etki Faktörü Yüksek DergilerWeb of Science veri tabanında dizinlenen Q1-Q2 ve Q3 dergi listesi 
Akademik Yazım
Sunum Becerileri
Bibliyografik Araçlar
Atıf Stili
Akademik Görünürlük AnketiGüncel görünürlük durum tespiti için görünürlük konusunda akademisyenlerin ihtiyacı olan desteği ve hizmetleri belirlemek  
Kullanıcı Eğitim Talep FormuKullanıcıların kaynakları etkin ve verimli kullanılabilmesi için verilen eğitimler  
E-Rehberler: Akademik araştırmalarda destek olmak için hazırlanan kılavuzlar