KÜTÜPHANE

Açık Erişim Veri Tabanları

Veritabanı Adı İçerik Bilgi
African Journals Online (Açık Erişim)

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Afrika, Sağlık, Tarım
Afrika'da yayınlanan, sağlık ve tarım konulu yaklaşık 200 dergiyi içermektedir.
Aga Khan Library (Açık Erişim)

El Yazması & Nadir Eser & Fotoğraf & Harita

KONU BAŞLIĞI: Nadir Eser, El Yazması, Fotoğraf, Harita
Kütüphane kolesiyonundaki nadir eserler, el yazmaları, sanat eserleri, baskısı tükenmiş yayınlar, fotoğraflar, haritalardan oluşan ve güncellenen dijital koleksiyonlara erişim imkanı sunmaktadır.
AgEcon Search: Research in Agricultural and Applied Economics (Açık Erişim)

E-dergi & E-kitap

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
AgEcon Search'teki tüm materyaller, bir kuruluş tarafından desteklenen bir dizinin veya konferansın veya derginin parçasıdır. Kuruluşlar akademik departmanları, devlet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını veya profesyonel dernekleri içerir. Tüm materyaller tam metin ve PDF formatındadır.
AgEcon Search içeriğinde;
  • Konferans bildirileri ve posterleri
  • Çalışma kağıtları ve Raporlar
  • Dergi makaleleri
  • Kitaplar veya kitap bölümleri
  • Tezler veya tezler
  • Dergi makalelerinin ön baskıları veya son baskıları yer almaktadır.
Agricola (Açık Erişim)

E-dergi & E-kitap

KONU BAŞLIĞI: Tarım, Gıda Bilimleri
Ulusal Tarım Kütüphanesi (National Agricultural Library), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beş ulusal kütüphaneden biridir ve tarıma ve tarımla ilgili bilimsel yayın koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.
AHRnet Biographical Dictionary of British and Irish Architects (Açık Erişim)

Özet & Dizin & Biyografi

KONU BAŞLIĞI: Sanat, Mimarlık, Tasarım, Sergi
1860'lar ve 1930'lar arasında yayınlanan çok çeşitli Uluslararası Sanat ve Mimarlık dergilerinin tam metinleri yer almaktadır. Yaklaşık 45.000 sanatçı, mimar, tasarımcı ve zanaatkar hakkında biyografik veriler içerir. İngiltere ve İrlanda'da yayınlanan dergi literatürünün yanı sıra her kitabı, sergi kataloğunu, broşürü ve konferans bildirisini dijitalleştirmeye yönelik devam eden bir projedir.
AIP Publishing (Açık Erişim)

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Tıp, Kimya, Yapısal Biyoloji, Fizik
AIP Publishing, COVID-19 salgını sırasında küresel araştırmaları desteklemek için bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar, hesaplamalı epidemiyoloji ve pandemiler hakkındaki makale koleksiyonuna erişim sağlayabilirsiniz.
Akademik Araştırmalar İndeksi (Açık Erişim)

Dizin Veri Tabanı

Akademik Araştırmalar İndeksi internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği bir kaynaktır.

Akuademi.Net (Açık Erişim)

E-dergi

KONU BAŞLIĞI: Su ürünleri
Akuademi.Net, su ürünleri ile ilgili makale, bildiri vb. yayınların web üzerinden geniş kitlelere yayımını amaçlamaktadır. Bu amaçla, yayıncı ve düzenleyici kişi ve kurumlardan izin alınarak yayınların Akuademi.Net sayfalarında yer alması sağlanmaktadır.
altKitap (Açık Erişim)

E-kitap

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
altKitap, 2000 yılından bu yana internet üzerinden ücretsiz olarak elektronik kitap yayınlamakta olan Türkiye’nin çevrimiçi yayınevidir. Kurulduğu günden bu yana, edebi ve düşünsel içeriğin internet üzerinden  ücretsiz olarak yayılmasını sağlamayı hedeflemektedir
American Numismatic Society (Açık Erişim)

Referans

1858'de kurulmasından bu yana ANS, yaklaşık 100.000 kitap, belge ve esere ev sahipliği yapan 650 BCE'den bugüne kadar uzanan 800.000'den fazla nesneyle kalıcı bir koleksiyon oluşturmuştur. Bu kaynaklar kitapların ve süreli yayınların, derslerin, akademik seminerlerin ve sergilerin yayınlarını desteklemek için kullanılır.

Ankara Üniversitesi Dergi Veri Tabanı (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Ankara Üniversitenin yayınladığı bütün süreli yayınları içeren bir veri tabanıdır.

Aperta (Açık Erişim)

E-dergi & E-kitap

KONU BAŞLIKLARI: Multidisipliner
Aperta, TÜBİTAK’ın açık erişim arşividir.
Arabic Collections Online (Açık Erişim)

E-kitap

KONU BAŞLIĞI: Multidisipliner
Edebiyat, felsefe, hukuk, din ve daha fazlası gibi konularda çok çeşitli Arapça dil kitaplarını dijitalleştirmeyi, korumayı ve bunlara ücretsiz açık erişim sağlamayı amaçlamaktadır.
Arabic Manuscripts Online (Açık Erişim)

El Yazması

KONU BAŞLIĞI: Tıp Tarihi, El Yazması
Osmanlıca, Arapça ve Farsça başta olmak üzere 43 dilde eser bulunan koleksiyonları arasından 1000 kadar tıp tarihi el yazması esere yer verilen arşiv  ücretsiz olarak erişime sunulmaktadır.
Arachne (Açık Erişim)

Mimari Plan & Kroki & Fotoğraf

KONU BAŞLIĞI: Mimari Plan, Kroki, Bizans Mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Fotoğraf, Arkeoloji
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün İstanbul şubesinin arşivine Alman Arkeoloji Enstitüsü Dijital Veri Tabanı üzerinden erişilebiliyor. Bu arşivde Türkiye’de bulunan mimari yapılar ve şehirlerle ilgili 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında çekilen fotoğraflardan oluşan geniş bir koleksiyon var. Fotoğrafların yanı sıra, mimari plan, kroki gibi görsel belgeler de mevcut. Kaynaklar sadece Eski Çağ Anadolu uygarlıklarını değil, Bizans ve Osmanlı mimarisini de kapsıyor.
Archive of European Integration-University of Pittsburgh - AEI (Açık Erişim)

Yıllık Rapor- Bildiri-Referans

Archive of European Integration (AEI), Avrupa birliği konusundaki araştırma materyalleri için oluşturulan elektronik depodur.

Arkitekt (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Arkitekt Dergisi veri tabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır.

Arkiv (Açık Erişim)

Mimari Plan

KONU BAŞLIĞI: Mimari, Türk Mimarisi
Türk mimarisinin üretimini takip eden Türkiye'nin mimari referans kaynağıdır. Türkiye'deki mimari çalışmaları dijital olarak belgeleyen Arkiv ile hem mimarlar ve yapılara ilişkin sayfalara hem de mimarlığa dair diğer konulara ilişkin farklı bilgilere sistematik olarak ulaşmak mümkün.
ArXiv E-print Archive (Açık Erişim)

Dergi Veritabanı

Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimi, Kantitatif Biyoloji, Kantitatif Finans, İstatistik, Elektrik Mühendisliği ve Sistem Bilimi ve Ekonomide bir çok dergiye açık erişim sağlayan veritabanıdır.

ASEE - American Society for Engineering Education (Açık Erişim)

E-dergi & Konferans Bildirileri

KONU BAŞLIĞI: Mühendislik, Teknoloji
American Society for Engineering Education mühendislik teknolojileri konusunda eğitimi destekleyen 11 akademik dergi ve konferans bildirilerine ücretsiz erişim imkanı sunmaktadır.
Atatürk Ansiklopedisi (Açık Erişim)

Ansiklopedi

KONU BAŞLIĞI: Atatürk, Türk Ulusu, İnkılap
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte; yaşadığı mekânlar, başlattığı, yönettiği ya da yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular, gerçekleştirdiği inkılâplar ve dönemin tarihî şahsiyetleri hakkında birincil, güvenilir kaynaklara dayalı bilgi vermek amacıyla Atatürk Ansiklopedisi hazırlanmasına başlanmıştır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Açık Erişim)

E-dergi & E-kitap

KONU BAŞLIĞI: Türk Dili, Türk Tarihi, Türk Kültürü
Türk dili, tarihi ve kültürüne ilişkin önemli kaynakları, araştırma, inceleme ve tercümeleri kapsar.

 

Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi (Açık Erişim)

Mevzuat

Mevzuat Bilgi Sisteminde, Resmî Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır.

Bayerische StaatsBibliothek E-book Collection (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

Yaklaşık 2 milyon dijital çalışma ile Bavyera Eyalet Kütüphanesi, tüm Alman kütüphanelerinin en büyük dijital veri stokunu elinde bulunduruyor. Kütüphanenin koleksiyon profili el yazmaları, basılı nadir kitaplar ve binlerce yıllık kültürel mirasın kapsamlı özel koleksiyonlarından oluşuyor.

Belleten (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

BEPress (Açık Erişim)

Web Seminer

1999 yılında profesörler tarafından kurulan BEPress, akademik toplulukların maksimum etki için çalışmalarını ve uzmanlıklarını sergilemelerine destek vermektedir.

Berlin State University Turkish Manuscript Collection (Açık Erişim)

El Yazması Koleksiyonu

Kütüphane 1661'de kurulduğundan bu yana tek başına 11 milyondan fazla basılı materyal birikmiştir. Koleksiyon, 2.2 milyondan fazla ek basılı eserden ve özel koleksiyonlardaki genellikle benzersiz olan diğer malzemelerden oluşmaktadır - bunlar batı ve oryantal el yazmaları, müzik imzası, mülkler ve depozitolar, kişisel koleksiyonlar, haritalar ve tarihi gazeteler. Kütüphanenin koleksiyonunda ayrıca 10 milyondan fazla mikroform ve resim kütüphanesinde 12 milyondan fazla motif bulunmaktadır. Ayrıca, sürekli artan sayıda veri tabanı ve diğer elektronik kaynaklar koleksiyonu tamamlamaktadır. Koleksiyonlarının kalitesi ve çeşitli hizmetleri, kütüphanenin dünya çapındaki özel prestijini karakterize ediyor.

Bioline International (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Bioline International , gelişmekte olan ülkelerde yayınlanan kaliteli araştırma dergilerine açık erişim sağlamayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir bilimsel yayın kuruluşudur.

BioMed Central (Açık Erişim)

Dergi Veritabanı

Açık erişim yayıncılığının öncüsü olan BMC, BMC Biyoloji ve BMC Tıbbı, Malaria Journal ve Microbiome gibi uzman dergiler ve BMC serileri gibi geniş ilgi alanlarını içeren yüksek kaliteli hakemli dergilere ev  sahipliği yapmaktadır.

Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi (Açık Erişim)

Fotoğraf Arşivi

Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi, Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi’nin (GABAM) İstanbul’daki Bizans anıtlarına ait bir dijital fotoğraf arşivi oluşturma projesidir. Arşivin çekirdeğini Tarihi Yarımada’daki anıtlar oluşturmaktadır.

British Library Electronic Theses Online Service - EThOS  (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

EThOS, İngiltere’nin doktora araştırma tezlerinin görünürlüğünü ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan İngiltere’nin ulusal tez servisidir.

CaltechBOOK (Açık Erişim)

Makale Veri Tabanı

Caltech fakültesi ve Caltech'teki diğer araştırmacılar tarafından yazılan 84.000'den fazla araştırma makalesinin deposudur.

ChemSpider (Açık Erişim)

Kimyasal Veri Kaynakları

ChemSpider, 63 milyondan fazla yapıya, özelliğe ve ilgili bilgiye hızlı erişim sağlayan ücretsiz bir kimyasal yapı veritabanıdır. ChemSpider, yaklaşık 280 veri kaynağından gelen bileşikleri entegre ederek ve birleştirerek araştırmacıların, tek bir çevrimiçi aramadan, serbestçe erişilebilen kimyasal verilerin en kapsamlı görünümünü keşfetmelerini sağlar.

CIARD RING (Açık Erişim)

Referans

CIARD RING, tarımsal gıda sektörü için küresel bir veri setleri ve veri hizmetleri dizinidir . Bilgi sağlayıcıların hizmetlerini ve veri kümelerini çeşitli kategorilerde kaydetmelerini sağlamak ve böylece dünya genelinde tarımla ilgili bilgi kaynaklarının keşfedilmesini kolaylaştırmak için CIARD inisiyatifi ile oluşturulan ana araçtır.

Cogitatio (Açık Erişim)

Makale-Referans Veri Tabanı

Cogitatio, bilimsel bilginin açık erişim ayrımını teşvik etmek amacıyla 2014 yılında kurulan bir yayıncıdır.

DART-Europe E-theses Portal (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

DART-Europe, Avrupa araştırma tezlerine küresel erişimi geliştirmek için birlikte çalışan araştırma kütüphaneleri ve kütüphane konsorsiyumlarının ortaklığıdır.

David Rumsey Map Collection (Açık Erişim)

Harita

David Rumsey Harita Koleksiyonu 150.000'den fazla harita içermektedir. Koleksiyonda atlaslar, duvar haritaları, küreler, okul coğrafyaları, cep haritaları, keşif kitapları, deniz haritaları ve cep, duvar, çocuk ve el yazması haritaları dahil olmak üzere çeşitli kartografik materyaller bulunmaktadır. Öğeler, tarih itibariyle yaklaşık 1550'den günümüze kadar değişmektedir.

Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi

Hukuk Rehberi

KONU BAŞLIĞI: Hukuk Rehberi
Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi, konunun uzmanı olan akademisyen ve avukat hukukçularla temasa geçilerek yaşanan felaket sonrasında maddi ve manevi yönden zarara uğrayan vatandaşlarımızın sahip olduğu haklar ve hukuken yapmaları gerekenler hem ceza hukuku hem de özel hukuk ve kamu hukukunun ceza hukuku dışındaki alanları bağlamında oluşturulmuştur.
DergiPark - ULAKBİM (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.

Digital Public Library of America - DPLA (Açık Erişim)

Genel

DPLA, Amerika’nın kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel miras kurumlarında bulunan fotoğraflara, kitaplara, haritalara, haber kayıtlarına, sözlü tarihlere, kişisel mektuplara, müze objelerine, sanat eserlerine, devlet belgelerine ve çok daha fazlasına dijital ortamda erişim imkanı sağlamaktadır.

DİGRA | Digital Games Research Association (Açık Erişim)

Dijital Oyunlar

Dijital oyunları ve ilgili fenomenleri araştıran akademisyenler ve profesyoneller için önde gelen uluslararası bir dernek olan DİGRA oyunlar üzerine yüksek kaliteli araştırmaları teşvik eden ve üyeleri arasında işbirliğini ve çalışmanın yayılmasını destekleyen açık erişim platformudur

Dijital Gravür Kütüphanesi (Açık Erişim)

Görsel, Gravür

KONU BAŞLIĞI: Gravür, 19. yüzyıl, Antik Baskı
Türkiye'nin ilk dijital gravür kütüphanesi erişime açılmıştır. Yıllar içinde toplanan 19.yüzyıl ve öncesi dönemlere ait gravür (antik baskı resim) ve haritaların dijitalleri, görsel bir veri tabanı olarak Türkçe ve İngilizce erişime açılmıştır. Gravürlerin orijinalleri taranarak 27 ayrı kategoride, 10.000 çalışma dijital ortama aktarılmıştır.
Dijital Verimlilik Kütüphanesi (Açık Erişim)

Multidisipliner

Süresiz Yayınlar başlığı altında toplam 700'ü aşkın kitap yer almaktadır. Süresiz yayınlar; verimlilik konulu kitaplar, çeviriler, kongre, konferans, sempozyum, bildiri, oturum, panel ve seminerlere ait dokümanlar, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları, analizler ve göstergeler, kılavuzlar gibi yayınları kapsamaktadır.

 

Dil ve Etimoloji Kütüphanesi - Turuz (Açık Erişim)

Referans-Sözlük-Elektronik Kitap

Dil ve etimoloji alanında zengin bir koleksiyona sahip olan sitede İran'da basılmış Türkçe kitaplar da yer almaktadır.

Directory of Open Access Book - DOAB (Açık Erişim)

Elektronik Kitap

Açık erişim kitap veritabanıdır.

Directory of Open Access Journals - DOAJ (Açık Erişim)

Dergi Veri Tabanı

Açık erişim dergi veritabanıdır.

DrugBank (Açık Erişim)

İlaç Verileri

DrugBank detaylı ilaç (yani kimyasal, farmakolojik ve farmasötik) verilerini kapsamlı ilaç hedefi (yani sekans, yapı ve yol) bilgisi ile birleştiren bir veritabanıdır.

Duke University Libraries, Ottoman - Turkish Literature (Açık Erişim)

El Yazması Koleksiyonu

Duke Üniversitesi Kütüphanesi bünyesindeki Osmanlıca 216 kitaba, elektronik ortamda okuma/inceleme ve indirme imkanı sağlayan bir veritabanıdır.

EBSCO Open Dissertations (Açık Erişim)

Tez Veri Tabanı

EBSCO ve BiblioLabs iş birliği ile oluşturulan EBSCO Open Dissertations™ bünyesindeki akademik tezlere elektronik erişim sağlayan tez veritabanıdır.

Econbiz (Açık Erişim)

Makale-Konferans Veri Tabanı

EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır.