KÜTÜPHANE

Bağış Politikası

İstinye Üniversitesinin amaçlarına, eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına uygun nitelikte olan, güncelliğini ya da bilimsel özelliğini yitirmemiş bilgi kaynakları ile araştırmacıları sosyal, kültürel ve edebi açıdan destekleyici nitelikteki bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilir.  İstinye Üniversitesi Kütüphanesi’nin bağış kabul ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 • Kütüphane’ye yapılacak bağışların bir listesi teslim alınmadan önce Kütüphane kataloğu ile karşılaştırılmak üzere istenir. Fiziksel açıdan sağlam ve konusal olarak kütüphane koleksiyonuna uygun bulunursa bağış kabul edilir.
 • Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir eser niteliği haricinde güncelliğini yitirmiş olan materyaller kabul edilmez.
 • Bağış yapılan materyal kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa, fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış, çizilmiş ve fotokopi olan yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
 • Alınan bağışların temiz, yazılı-çizili olmayan ve iyi korunmuş/tamir edilmiş, kullanıcıların bugünkü ve gelecekteki eğitim/araştırma çalışmalarıyla ilgili ve lisans, telif hakları ve diğer koşullar açısından uygun olması gerekir.
 • Kütüphane bağış yapılan materyalleri hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir. Bağışların özel ve ayrı bir odada ya da açık raflarda bir arada tutulması isteği hiçbir koşulda kabul edilmez.
 • Kütüphane uygun gördüğü takdirde bağış olarak kabul ettiği materyalleri iade etme veya başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir.
 • Gelen her bağışın koleksiyona katılması söz konusu değildir. Kütüphane yönetiminin yapılan bağışı, koleksiyonuna ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi vardır.
 • Kütüphane bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulur.
 • Gazetelerin özendirme olarak verdiği yayınlar kâğıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.
 • Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar bağış olarak kabul edilmez.
 • Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
 • İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
 • Bağışta bulunulan yayınlara Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanlığınca "…’nün Bağışıdır” damgası vurulur.
 • Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller demirbaş numarası alarak diğer materyaller için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.
 • Bağış yapan kişiler; yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.
 • Herhangi bir kurum veya kişi tarafından birden fazla materyal içeren bir koleksiyonun bağışlanması söz konusu olduğunda İstinye Üniversitesi Kütüphanesi bu yayınlar arasında seçim yapma ve yayın seçim ilkeleriyle bağdaşmayan kaynakların ayıklanması hakkına sahiptir.

Nasıl Bağış Yaparım?
Bağışlarla ilgili sorularınızı kutuphane@istinye.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.