KÜTÜPHANE

Deneme Veri Tabanları

Koleksiyon Adı İçerik Bilgi Kampüs Dışı Erişim Video
Brill COVID-19 Koleksiyonu | 30 Nisan 2021 tarihine kadar

Kitap & Makale

Brill COVID-19 Koleksiyonu | 30 Nisan 2021 tarihine kadar Veritabanı
Detay

Konulara göre içerik:

Epidemics and crisis research past and present (Geçmişte ve günümüzde salgın hastalıklar ve kriz araştırmaları)

Strategies for containment (Sınırlama stratejileri )

Building solidarity and resilience in times of crisis (Kriz zamanlarında dayanışma ve dayanıklılık oluşturmak )

Home-schooling and distance learning (Evde eğitim ve uzaktan eğitim )


Kampüs Dışı Erişim