KÜTÜPHANE

Ödünç İşlemleri

Yasal Kullanım

Kütüphanede hizmete sunulan kaynakların 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

Ödünç Verme

İstinye Üniversitesi’nin akademik personeli, idari personeli ve öğrencileri Kütüphaneden ödünç yayın alabilirler. Kütüphane kullanıcılarının ödünç alma hakları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kullanıcı Kitap (Adet) Süre (Gün) Uzatma
Akademik Personel 10 30 3
İdari Personel 10 30 3
Doktora Öğrencisi 10 30 3
Yüksek Lisans Öğrencisi 5 30 3
Lisans - Önlisans Öğrencisi 3 15 3

 

İstinye Üniversitesi Kütüphanesi ödünç verdiği herhangi bir yayının yukarıda belirtilen sürelerden daha önce iade edilmesini talep edebilir.

Uzatma

 • Ödünç alınan materyal başkası tarafından ayırtılmamışsa, ödünç alma süresi uzatılabilir. Bir materyalin ödünç süresi Kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcı tarafından üç (3) kere uzatılabilir.
 • İade tarihini uzatma işlemi telefonla yapılmamaktadır.
 • Başka okuyucular tarafından istenmediği sürece, Reserve kitaplar hariç tüm kitapların süresi uzatılabilir.
 • Her kullanıcı kütüphaneye getirdiği materyalin uzatma işlemini Bilgi Masası’nda kendi yaptırmalıdır.

Ayırtma

Başkası tarafından ödünç alınmış bir materyali, ödünç almak isteyen kullanıcı, internet üzerinden kütüphane web sayfasına erişerek ya da kütüphaneye gelip Bilgi Masası’ndan kendi adına ayırtabilir. Ayırtılmış materyalin ödünç verilmesi, materyali ödünç alan kullanıcının materyali iade tarihine bağlıdır. İlk ödünç alan kullanıcı, materyali sürenin sonunda veya daha önce getirebilir. Ancak bazı nedenlerden dolayı kullanıcı ayırtılmış materyali iade etmez ise kütüphane sorumlu tutulamaz. Ayırtılmış materyal iade edildiğinde sıradaki kullanıcıya materyalin kendisi için bekletildiğini ve alabileceğini bildiren e-posta gönderilir. Kütüphaneye dönen ayırtılmış materyal üç (3) gün içerisinde Bilgi Masası’ndan alınmalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan materyaller raflara yerleştirilir.

Gecikme Cezaları

 • İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen materyallere gecikme cezası uygulanır. İki saat ödünç verilen Reserve materyalleri için gecikilen her saate gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası kütüphanenin açık olduğu günler için uygulanır. Resmi tatiller ve kütüphanenin kapalı olduğu diğer günler için ceza alınmaz.
 • Bütün kütüphane materyalleri için gecikme cezası uygulanır.
 • Üzerinde gecikmiş kitap olan ya da gecikme cezasını ödemeyen kullanıcılara yeni kitap verilmez.
 • Gecikme cezaları iptal edilemez. Gecikme cezasının iptali veya ertelenmesi konusunda Bilgi Masası’nda görevli personelin veya diğer kütüphane personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.

Raftaki Yerinde Bulunmayan Materyaller

Materyal başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmadığı halde raftaki yerinde yoksa Bilgi Masası’ndan yardım istenir. Materyal bulunduğunda, okuyucuya haber verilerek 3 gün Bilgi Masası’nda bekletilir.

Kütüphane Elektronik Kaynaklarının Kullanılması

İstinye Üniversitesi mensupları lisans anlaşmaları gereği elektronik kaynaklara uzaktan erişim hakkına sahiptir.

Kullanıcıların Sorumlulukları

 • Ödünç alınan materyalin tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • İstinye Üniversitesi kimlik kartları sahibinden başka kişiler tarafından kütüphane işlemlerinde kullanılamaz.
 • Teknik veya başka bir nedenle kütüphane iade tarihini elektronik postayla hatırlatamazsa kütüphane sorumlu tutulamaz. Ödünç alınan materyalleri zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Ödünç alınan materyalin kayıp olmasının ya da hasar görmesinin sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • Kütüphane KVKK gereği kurumsal e-posta üzerinden bilgilendirme yapmaktadır. Kullanıcılar kurumsal e-postalarını takip etmekle sorumludur. Ulaşmayan postalardan kütüphane sorumlu değildir.
 • Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir gerekçe değildir.
 • Ödünç verilen materyalin zamanında iade edilmediği, kütüphane materyallerine zarar verildiği, kaybedilmiş veya hasar verilmiş materyalin yerine yenisinin teslim edilmediği ve diğer kütüphane kurallarına uyulmadığı durumlarda kullanıcı ödünç materyal alma hakkını kaybedecektir. Zararları karşılayan ve sebep olduğu sorunları çözen kullanıcı ödünç alma haklarına yeniden sahip olur.

İlişik Kesme

 • İstinye Üniversitesi’nden ayrılan akademik ve idari personelin, kütüphaneden ödünç aldığı materyalleri iade etmeden ilişik kesme işlemleri tamamlanamaz. 
 • Kütüphaneye kitap ve para borcu olan öğrencilerin, her dönemde yaptırması gereken kayıt yenileme işlemleri yapılmaz, ilişik kesme belgeleri verilmez.