KÜTÜPHANE

Lexicomp Online İlaç Veritabanı | Covid-19 İçerikleri

Lexicomp Aboneliğimiz Başlamıştır | KÜTÜPHANE

Küresel Covid-19 ile ilgili gelişmeler devam ettikçe, en son güncellemeleri arayan herkes için aboneliğimiz bulunan Lexicomp Online ilaç veritabanındaki Koronavirüs bilgilerine dikkat çekmek isteriz.

Lexicomp, Covid-19‘un tedavisi ve /veya önlenmesi için araştırılan birtakım ilaçlar varken dünyadaki gelişmeleri izlemeye ve içerikleri sentezlemeye devam ederek ilgili güncellemeleri yapmaktadır.

Bu zorlu zamanlarda, Lexicomp; klinisyenleri, sağlık uzmanlarını ve hastaları desteklemek için en yüksek kalitede içerikler yayınlamaktadır. Kanıta dayalı içerikler/ ilaç referans çözümleri ve laboratuvar test içeriğinin yanı sıra hasta eğitim materyalleri de aşağıda incelemelerinize sunulmaktadır.

İlgili içeriğe tıklayarak direkt bağlanabilirsiniz.

 

Kampüs/Hastane içinden erişim adresi: https://online.lexi.com

Kampüs/Hastane dışı erişim adresi: http://elibrary.istinye.edu.tr

İlaçlar:

Laboratuvar Testi:

Hasta Eğitim Materyalleri:

 

İlgili ve Önemli Sağlık Kuruluşları:

 

Faydalı dosyalar:

 

Lexicomp Eğitim Videoları: http://www.wolterskluwercdi.com/lexicomp-online/training-videos/