KÜTÜPHANE

İstinye Üniversitesi, Gelecek İçin Bilgi Çalıştayı 2023'te

2015 yılından itibaren iki yılda bir gerçekleştirilen (2015, 2017, 2019 ve 2021) Gelecek İçin Bilgi Çalıştayı bu sene 26-29 Ekim tarihlerinde “Geleceğin Kütüphaneleri: Ne Beklenmeli?” temasıyla Antalya’da organize edildi.  Çalıştayda kütüphaneciler, kütüphane yöneticileri ile farklı disiplinlerden katılımcılar yer aldı. 105 farklı kurumdan 155 katılımcıyla gerçekleşen toplantıda kütüphaneleri ilgilendiren ve gelecekte kütüphanelerin şekillenmesine etki edecek konu başlıkları ele alındı. 

Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Daire Başkanı Bahar Biçen Aras çalıştay programının “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Kütüphanelerin Rolü” başlıklı V. Oturumunda davetli konuşmacı olarak yer aldı. 

Bahar Biçen Aras, “Kütüphaneler ve Kütüphaneciler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmamıza Nasıl Yardımcı Olabilir? İstinye Üniversitesi Kütüphanesi Örneği” başlıklı konuşmasında sürdürülebilirlik ve kütüphaneler genelinde İstinye Üniversitesi ve İSÜ Kütüphanesi’nin sürdürülebilirlik çalışmalarına yer verdi.