Veri Tabanları

Online Veri Tabanları
Online veri tabanlarına erişmek için tıklayın

 • Web of Science: Multidisiplin Veritabanı, Indexler, Yazar ve Yayın Bilgileri
 • Taylor & Francis: Tarım, Sağlık Bilimleri, Davranış Bilimleri, Tıp, Psikoloji, Fen, Sosyal Bilimler
 • SpringerLink: Kimya, Bilgisayar Bilimi, Ekonomi, Mühendislik, Çevre Bilimleri, Yer Bilimleri, Hukuk, Yaşam Bilimleri, Matematik, Tıp, Fizik ve Astronomi
 • Scopus: Kimya, Klinik Tıp, Bilgisayar Bilimi, Yer ve Gök Bilimi, Ekonomi, İşletme ve Yönetim, Mühendislik, Enerji ve Teknoloji, Çevre Bilimleri, Madde Bilimi, Matematik, Fizik ve Astronomi, Sosyal Bilimler
 • ScienceDirect: Kimya, Klinik Tıp, Bilgisayar Bilimi, Yer ve Gök Bilimi, Ekonomi, İşletme ve Yönetim, Mühendislik, Enerji ve Teknoloji, Çevre Bilimleri, Madde Bilimi, Matematik, Fizik ve Astronomi, Sosyal Bilimler
 • OVID-LWW: Tıp, Sağlık Bilimleri
 • Mendeley: Araştırmacıların çalışmalarını ve araştırmalarını yönetmelerini ve geliştirmelerine yardımcı olan referans yönetim sistemidir.
 • IThenticate: Akademik çalışmaların kontrolü için kullanılan akademik intihal yazılımıdır. Öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.
 • IEEE: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik
 • EBSCOHOST
  • Academic Search Complete: Fizik, Matematik, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Jeoloji, Hukuk, Psikoloji, Veterinerlik, Malzeme Bilimi, Müzik, Din
  • Business Source Complete: İşletme, Ekonomi, Finans, İktisadi ve İdari Bilimler
  • DynaMed: Sağlık Birimleri, Tıp, Anatomi, Psikoloji
  • Applied Science & Business Periodicals: çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık vb.
  • Retrospective Index: bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesi adına yapılan araştırmalara ışık tutar.
  • Education Index Retrospective: çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları vb.
  • Humanities & Social Sciences: Index Retrospective: beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki dergileri indekslemektedir.
 • Emerald Insight: Muhasebe, Maliye ve Yasalar, Eğitim, Sağlık Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Sektörleri ve İnovasyon, Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletme, Kütüphane Yönetimi ve Kütüphanecilik, Yönetim Bilimleri, Ekonomi ve Sosyal Politika, Kalite Yönetimi, Pazarlama, Faaliyet Yönetimi, Emlak ve Mülkiyet, Strateji ve Genel Yönetim
 • Dergi Park (Açık Erişim): Tübitak, akademik açık erişim dergi veri tabanı
 • Doab (Directory of Open Access Books)(Açık Erişim): Açık erişim kitap veri tabanı
 • JSTOR Archive Journal Contentn: JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir
 • Wiley Online Library: Kimya, Klinik Tıp, Bilgisayar Bilimi, Yer ve Gök Bilimi, Ekonomi, İşletme ve Yönetim, Mühendislik, Enerji ve Teknoloji, Çevre Bilimleri, Madde Bilimi, Matematik, Fizik ve Astronomi, Sosyal Bilimler
 • ProQuest Dissertations & Theses: Tez Veri tabanı
 • Turnitin: İntihal analiz programı
 • Nature Journals: Kimya, klinik uygulama ve araştırmalar, çevre bilimleri, yaşam bilimleri ve fizik konularındaki bir çok dergilere tam metin erişim olanağı sağlar.
Deneme Veri TabanlarıTopkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 61 68
Telefon: 0850 283 61 69
Eposta: kutuphane@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark