KÜTÜPHANE

Ödünç Verme

İstinye Üniversitesi Topkapı Kütüphanesinin ‘’Ödünç Alma” hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, ödünç alınabilen bilgi kaynakları, yayın alma sayısı ve süresi aşağıdadır.

 

  • Akademik ve İdari Personel: 30 gün süre ile 10 kitap
  • Ön lisans, Lisans Öğrencileri: 15 gün süre ile 3 kitap
  • Yüksek lisans Öğrencileri: 30 gün süre ile 5 kitap

 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kütüphanesi’nden, tüm kurum mensupları (akademik ve idari personel, Ön lisans, Lisans, lisans üstü öğrenciler) yararlanabilir.
Kütüphane bilgi kaynaklarından yararlanmak isteyen kullanıcılar ödünç alma, iade ve uzatma işlemlerini sadece kendileri, kimlik kartlarını göstermek koşuluyla yapabilirler.
Ayırtılan bilgi kaynağı 3 günden fazla bekletilmez. 3 gün içinde alınmayan bilgi kaynağı almak isteyen başka bir okuyucuya ödünç verilir ya da rafa kaldırılır.
Referans kaynakları ve dergilerden sadece kütüphane içinde yararlanılabilir.
DVD 3 gün süre ile 1 adet ödünç verilir. 
Ödünç aldığı materyali zamanında getirmeyen kullanıcıya, bilgi kaynağını getirinceye kadar ödünç olarak yeni kaynak verilmez.
Kullanıcı, ödünç aldığı bilgi kaynağını kaybettiği takdirde, aynısını almak zorundadır.